ES | GL

Aviso Legal e Política de Privacidade:

O acceso a miña páxina implica a condición de usuario e a aceptación e coñecemento das seguintes condicións de uso, polo que recomendo a súa lectura e comprensión antes de facer uso dela.

Datos identificativos

A titular e responsable desta web é Iria Álvarez. Podes contactar comigo no seguinte correo electrónico: contacto@iria-alvarez.com.

Utilizo esta web para ofrecer información acerca da miña actividade profesional e facilitar o contacto para a prestación de servizos.

Uso e tratamento dos datos de usuarios

O envío de datos de carácter persoal é obrigatorio para contactar comigo a través do formulario de contacto. Así mesmo, o non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de privacidade supón a imposibilidade de procesar as solicitudes realizadas a través dese mesmo formulario.

Teño plena conciencia do uso e tratamento que se debe dar aos datos persoais que se requiren co fin de xestionar as solicitudes ou os servizos requiridos. En ningún momento farei un uso diferente desta información nin compartirei datos de usuarios con terceiros.

Condicións de uso e seguridade

O usuario cando accede á web, faino pola súa propia conta e risco. Non podo garantir nin a rapidez, nin a ininterrupción, nin a ausencia de virus na web. Así mesmo non poderei ser considerada responsable por calquera dano derivados da utilización desta web, nin por calquera actuación realizada sobre a base da información que nela facilítase.

Aínda que cumpro as medidas de seguridade establecidas no Real Decreto 1720/2007, a seguridade informática absoluta é imposible. Así, non se garante a ausencia de virus ou outros elementos lesivos que puidesen causar danos ou alteracións no sistema informático, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros do usuario deste sitio web. En consecuencia, non se responde polos danos e prexuízos que tales elementos puidesen ocasionar ao usuario ou a terceiros.

Aceptas que:

  • Soamente poderás facer uso do sitio web para realizar consultas ou solicitudes legalmente válidas.

  • Non poderás realizar ningunha solicitude especulativa, falsa ou fraudulenta. Se teño motivos razoables para considerar que se fixo unha solicitude desta índole estarei autorizada a anulala e informar as autoridades pertinentes.

  • Tamén tes a obriga de facilitarnme de maneira certeira e correcta a túa dirección de correo electrónico e/ou outros datos de contacto e consentes que podo facer uso desta información para poñerme en contacto contigo se é necesario.

  • Se non me facilitas toda a información que necesito, non poderei cursar a túa solicitude.

Navegación

Ao navegar por este sitio web os servidores da internet almacenarán a túa dirección IP nos logs de acceso de forma automática e coa única finalidade de permitir o tránsito por Internet, sendo necesario que o teu equipo facilite esta dirección IP cando navega por Internet para que as comunicacións poidan realizarse. A túa dirección IP será utilizada ademais para realizar estatísticas sobre o número de visitantes desta web e a súa procedencia, de forma totalmente transparente a súa navegación.

Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición

Poderás dirixir as túas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través de correo electrónico: contacto@iria-alvarez.com, xunto con proba válida en dereito, como fotocopia do D.N.I. ou equivalente, indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

Propiedade Intelectual e Dereitos de Autor

Podes utilizar os contidos deste sitio web de acordo con estas condicións:

Licencia de Creative Commons Este obra está baixo unha licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

Aceptación e consentimento

Como usuario declaras ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos pola miña banda, e das condicións de uso do sitio web na forma e para as finalidades indicadas no presente Aviso Legal e Política de Privacidade.